Med visionen ønsker vi, at alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal.

Visionen lyder:

Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse

  • Vi bruger naturen i hverdagen
  • Vi skaber tryghed gennem nærvær
  • Vi dyrker kultur og idræt i fællesskab

Se film om Egedal Kommunes vision på Vimeo

Fem film om Egedals nye vision

VIDEO: se gammel video om Egedal Kommunes vision på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Kitchen 4 Kids på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Pers Griseri på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se videoen Ung I Egedal på Vimeos hjemmeside

VIDEO: se video om lave-energi hus i Stenløse Syd på Vimeos hjemmeside

Det fælles fokus er vigtigt

Nu er tiden inde til, at visionen skal realiseres, og her er Egedal Kommune gået i dialog med borgere, erhvervsliv, foreningsliv og kommunen om udviklingen af strategien for fremtiden. Ved fire dialogmøder har deltagerne diskuteret, hvordan temaerne kan gøres levende og bruges aktivt. 

Det fælles fokus er vigtigt for kommunen, da Egedal er udgangspunktet for vores allesammens hverdag.

Tanken med de fire møder var at skabe nogle kreative fællesskaber, hvor dialogen mellem politikerne og borgerne kan blomstre, og hvor alle lærer af hinanden. Dialogen skulle give alle mulighed for at komme til orde, inden kommunen skriver strategien.

Kontakt

Sekretariat for Politik og Ledelse

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: politikogledelse@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12