Biblioteksstrategi 2020.Forside

I dag indretter man tydeligere bibliotekets tilbud efter de lokale omgivelser og behov. Det er ikke længere one-size-fits-all. Det betyder, at landets 98 kommuner reelt har hvert sit bibliotekstilbud, der passer netop til den kommunes borgere og fokus, med langt flere tilbud mellem hylderne, der skaber fællesskaber og oplevelser for børn og voksne, som gør os klogere, stimulerer vores læselyst og øger livskvaliteten.

I Egedal har Kultur- og Erhvervsudvalget udarbejdet en biblioteksstrategi, der passer netop til Egedal og som understøtter Kommunens vision om 'En hverdag i fællesskab og bevægelse'. Strategien er sigtekorn for bibliotekernes indsats de kommende år, hvor fællesskaber og bevægelse kommer i mange former.

Egedal har fire biblioteker placeret i hhv. Stenløse, Smørum, Ølstykke og Ganløse. De to første ligger i forbindelse med et kulturhus. Det er velfungerende biblioteker med ca. 200.000 årlige besøgende.

4 fokusområder indeholder strategien, som er lavet med borgere, politikere og bibliotekets medarbejdere. Målet er overordnet at styrke Egedal med endnu flere fællesskaber og oplevelser med litteratur, viden og kultur som omdrejningspunkt. Læs her den samlede Biblioteksstrategi. De 4 fokusområder ser du nedenfor:

”Biblioteket skal mere aktivt udnytte sine Udearealer til fx loppemarkeder, Bogmarkeder, spiremarkeder, musik osv”  (Borger på ønsketræet i Ølstykke)

Aktiv rolle i lokalsamfundene

Biblioteket skal være et demokratisk midtpunkt og en dynamo i lokalområderne, som medvirker til en hverdag med fællesskaber og oplevelser for alle.

”Ønske om et mere levende kulturhus. liv udenfor og  indenfor til alle aldersgrupper – inddrage lokale Foreninger til fælles samarbejde” (Borger på ønsketræet i Smørum)

En tydeligere og stærkere kulturaktør

Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitutioner og skal formidle kulturelle oplevelser til hele befolkningen. Ikke mindst kulturoplevelser,…

”Fællesspisning for børne­familier med oplæsning,  gerne af forfatteren selv”  (Fra fokusguppemøde med ”ildsjæle”)

Tilbud til børn og børnefamilier

Bibliotekerne skal inspirere, aktivere og underholde børnene, så læring og læsning bliver en oplevelse i fællesskab.

”Håndarbejdsklubber, læseklubber, Spilklub- synligt så det inspirerer Til mere deltagelse”  (Borger på ønsketræet i Ølstykke)

Aktive kernebrugere på biblioteket

Bibliotekerne er et rum, der skaber rammer for fællesskab og oplevelser. Det er et samlingssted og møderum, hvor alle uanset alder, køn og baggrund mø…

Del: