Biblioteksstrategi 2020.Forside

Bibliotekerne i dag

Bibliotekerne oplever i disse år en stor forvandling, hvor de bevæger sig fra store bogcentraler med massevis af viden på hylderne til også at være et sted, hvor man mødes, studerer, søger information, går til arrangementer, lytter til musik, debatterer eller bare sidder alene og nyder livet i selskab med alle de andre, der er droppet ind.

Bibliotekerne er i dag landets mest velbesøgte kulturinstitution og samtidig den, som flest danskere tilkendegiver at de ønsker at støtte økonomisk1. Bibliotekerne er et fælles rum, hvor alle er velkomne, og de har i dag fået langt flere tilbud mellem hylderne, der skaber fællesskaber og oplevelser for børn og voksne, som gør os klogere, stimulerer vores læselyst og øger livskvaliteten.

En stor tendens er, at man tydeligere indretter bibliotekets tilbud efter de lokale omgivelser og behov. Det er ikke længere one-size-fits-all. Det betyder, at landets 98 kommuner reelt har hvert sit bibliotekstilbud, der passer netop til den kommunes borgere og fokus.

I Egedal har Kultur- og Erhvervsudvalget sat arbejdet i gang med at lave en biblioteksstrategi, der passer netop til Egedal og som understøtter kommunens vision om ”En hverdag i fællesskab og bevægelse”. Denne strategi er sigtekorn for bibliotekernes indsats de kommende år, og den udfolder kommunens vision ud i et biblioteksperspektiv, hvor fællesskaber og bevægelse kommer i mange former!

Egedals biblioteker

Egedal har fire biblioteker placeret i hhv. Stenløse, Smørum, Ølstykke og Ganløse. De to første ligger i forbindelse med et kulturhus. Det er velfungerende biblioteker med ca. 200.000 årlige besøgende. Deres fysiske rammer og deres placering i bysamfundene er meget forskellige.

I en proces med borgere, politikere og bibliotekets medarbejdere er der indkredset fire fokusområder, som anses for særligt vigtige for Egedals bibliotekstilbud de kommende år, så vi sikrer moderne biblioteker, der styrker borgernes livsglæde, viden og fællesskaber, som er med til at gøre Egedal til et endnu bedre sted at bo og som understøtter visionen ”Hverdag i fællesskab og bevægelse”.

1 ”Mellem ballet og biografer – kultur ifølge danskerne”. Tænketanken Mandag Morgen/ Altinget, 2019

 

”Børne/forældre café – fx hver onsdag 15-17…” (Borger i Smørum centret)

 

Biblioteksstrategi for Egedal Bibliotekerne

- Hvad vi vil og hvorfor!

Bibliotekerne er populære og velbesøgte i Egedal, men vil gerne nå endnu flere borgere med tilbud, der fremmer læselyst, fællesskab og oplevelser. Bibliotekerne skal være et attraktivt tilbud, der med lange åbningstider byder borgerne inden for og som selv bevæger sig ud i lokalsamfundet og bidrager til det gode hverdagsliv i fællesskab med borgerne og de stærke lokale kræfter inden for fx foreningsliv, erhverv, skoler og andre kulturaktører.

Bibliotekerne skal være de naturlige mødesteder i vores lokalsamfund, hvor borgerne mødes og skaber nye fællesskaber på tværs af alder, køn og interesser. Bibliotekerne skal styrke lokalsamfundene både som kulturaktører, fysiske samlingssteder og med gode arrangementer til både børn og voksne. Vores biblioteker skal ud i byen og være med til at skabe liv, aktivitet og fællesskab. Derved bidrager bibliotekerne til udviklingen og omdannelsen af vores byer, og de gør Egedal til et endnu bedre sted at bo og leve for både nye og nuværende borgere.

For børnene har bibliotekerne en særlig rolle: Det skal være et hyggeligt sted at komme, og det skal introducere til læsningens glæde på anderledes måder, der supplerer og støtter arbejdet på skolerne.

For kernebrugerne af bibliotekerne skal det fortsat være et sted, der beriger hverdagen, men også gerne et sted, som borgerne selv kan berige med frivillighed omkring arrangementer, debatter, loppemarkeder, udstillinger og meget andet, så biblioteket i særdeleshed bliver alle borgeres hus, som vi selv er med til at skabe og udvikle.

Disse tanker og strategiske overvejelser har ført frem til de fire fokusområder i ­biblioteksstrategien, der kan opsummeres sådan:
  • En mere aktiv og udadvendt rolle i lokalområderne.
  • En tydeligere og stærkere kulturaktør.
  • Mere vægt på tilbud til børn og børnefamilier.
  • Mere vægt på kernebrugerne af biblioteket, herunder fokus på frivillige og samarbejde.
Nogle af metoderne til at virkeliggøre strategien er blandt andet:
  • Dialog med brugerne af biblioteket.
  • Dialog med borgerne i lokalsamfundene, også hvor der ikke ligger et fysisk bibliotek.
  • Afdækning af behovene i de enkelte områder.
  • Tydeligere kommunikation af tilbud og muligheder.
  • Partnerskaber med lokale skoler, virksomheder, foreninger, frivillige mv.
  • Samarbejde omkring byudvikling, sundhed, uddannelse, omsorg mv.
Del: