Fokusområde 1:

Aktiv rolle i lokalområderne

Biblioteket skal være et demokratisk midtpunkt og en dynamo i lokalområderne, som medvirker til en hverdag med fællesskaber og oplevelser for alle. Biblioteket skal være en synlig aktør i bymidterne, der understøtter fællesskaber, skaber levende og aktive lokalområder og fremmer kulturlivet. Biblioteket skal styrke sammenhængskraften, fællesskabet og det lokale demokrati. I tæt dialog og samarbejde med de vigtige lokale aktører skal man i fællesskab skabe attraktive tilbud og muligheder.

”Mulighed for at købe en kop kaffe eller the i åbningstiden”  (Borger på ønsketræet i Smørum)

Bibliotekets kerneopgave er fortsat at styrke borgerne med adgang til viden, læsning og kulturelle aktiviteter, men det kombineres i dette fokusområde med at bringe kerneopgaven i spil sammen med lokale aktiviteter, som fx festivaller, skolegang og dagtilbud, det stærke foreningsarbejde, valghandlinger og virksomhederne. Bibliotekerne skal være kommunens fremskudte post, der formidler fx byudvikling, sundhed og borgerservice ud til borgerne.

”Biblioteket skal mere aktivt udnytte sine Udearealer til fx loppemarkeder, Bogmarkeder, spiremarkeder, musik osv”  (Borger på ønsketræet i Ølstykke)
Hvordan skal det ske:
  • Synliggøre biblioteket i bymidterne og til lokale begivenheder.
  • Gøre bibliotekerne til borgernes hus ved at invitere lokale partnere og borgere til at benytte rummene som platform.
  • Arbejde med uderummene omkring bibliotekerne, så de inviterer til bevægelse, leg, ophold og fordybelse.
  • Skabe cafémiljøer og/eller adgang til mad og drikke.
Del: