Fokusområde 2:

En tydeligere og stærkere kulturaktør

Bibliotekerne er landets mest besøgte kulturinstitutioner, og de er via biblioteksloven forpligtet til at formidle kulturelle oplevelser til hele befolkningen. Ikke mindst kulturoplevelser, der inspirerer, udfordrer og fremmer lysten til læsning og læring.

I Egedal er bibliotekerne i spil med udstillinger, litteraturformidling, børneteater og debatter, som skaber oplevelser, fællesskaber og aktiv deltagelse for borgerne – og det er dette arbejde, som strategien vil sætte ekstra fokus på, så vi sikrer et stærkt og samarbejdende kulturliv i Egedal, hvor kulturtilbuddene findes lokalt og udvikles i tværgående samarbejder. Tilbuddene skal berige borgerne – herunder børnene – og gerne inspirere dem med arrangementer, der giver læselyst og ny viden.

Bibliotekerne skal være igangsætter og udvikler af nye kulturtilbud, som rammer mange målgrupper, herunder dem som ikke i hverdagen normalt kommer forbi til arrangementer. Det kræver nytænkning og gode partnerskaber i lokalsamfundet, med foreningerne, med skolerne, med erhvervslivet og gennem deltagelse i relevante nationale satsninger og projekter på biblioteksområdet, der kan løfte det lokale kulturliv.

”Ønske om et mere levende kulturhus. liv udenfor og  indenfor til alle aldersgrupper – inddrage lokale Foreninger til fælles samarbejde” (Borger på ønsketræet i Smørum)
Hvordan skal det ske:
  • Litteraturen formidles på nye og spændende måder.
  • Udvikle og afholde endnu flere attraktive arrangementer og deltage i lokale begivenheder.
  • Udvikle de fysiske rammer og se på nye funktioner i biblioteksrummene.
  • Tage ansvar for de to kulturhuse ved at koordinere og kommunikere aktiviteterne.
Del: