Fokusområde 3:

Tilbud til børn og børnefamilier

Bibliotekerne skal fremme læselyst, lyst til viden og glæde ved kulturelle aktiviteter – og her er børnene måske den vigtigste målgruppe: Bibliotekerne skal inspirere, aktivere og underholde børnene, så læring og læsning bliver en oplevelse i fællesskab.

”Fællesspisning for børne­familier med oplæsning,  gerne af forfatteren selv”  (Fra fokusguppemøde med ”ildsjæle”)

I fritiden skal bibliotekerne præsentere et bredt børnekulturtilbud med fokus på kvalitet og børnenes aktive deltagelse. Børnekulturen kan stimulere til læsning, til fordybelse, til aktiv deltagelse og kreativitet. Tilbuddet vil ofte være organiseret i samarbejde med lokale aktører. Egedal Kommune skal herigennem kunne præsentere børn og deres familier for en bred vifte af tilbud i deres egen kommune og fremme kvalitetstid og nærvær, i både ferier og til hverdag.

Nye undersøgelser peger på, at børns tekstforståelse og evnen til fordybelse bliver dårligere, hvis børnene kun læser digitalt og at børn i det hele taget læser mindre i dag end de gjorde i 20112. I Danmark er den digitale læsning den primære for børn og unge. Derfor vil vi i strategien have fokus på at give Egedals børn mulighed for at blive gode læsere også gennem læsning af fysiske bøger, samtidig med at de støttes i det digitale univers, der fylder i hverdagen.

”Børneteater ud fra de børne­bøger, der kan lånes eller dukketeater for de lidt mindre. I det hele taget mere aktivitet i Historiernes verden”  (Borger på Ønsketræet i Ganløse)

Folkeskolen og dagtilbuddene er bibliotekets tætte samarbejdspartnere på uddannelse og kultur. Ambitionen er at udvikle tilbud sammen, hvor biblioteket leverer tilbud, der understøtter det pædagogiske arbejde og læringsmål. Det gælder oplagt Åben Skole samarbejde, men også i aktiviteter der fremmer læselysten, kritisk informationssøgning og digital dannelse uden for institutionstiden, hvor børnene kan deltage konkurrencer, fælles oplevelser og nationale kampagner. På samme måde skal bibliotekerne fortsætte med aktiviteter, der stimulerer de mindste i daginstitutioner med sprogstimulering.

2 ePirls 2016 – En international undersøgelse om læsning af informerende onlinetekster i 4. klasse – Rapport af Jan Mejding og Katja Neubert – Aarhus Universitetsforlag.

 

Hvordan skal det ske:
  • Formidle børnekultur til børn og deres forældre.
  • Indrette inspirerende og med fokus på leg og læring.
  • Skabe nye tilbud i samarbejde med lokale aktører, både foreninger, forældre, frivillige mv.
  • Udvikle tilbud til Åben Skole med skolerne.
  • Læselyst – fokus på læseunderstøttende indsatser, herunder nationale kampagner.
  • Digital dannelse.
Del: