Planstrategi 2019 fastholder og bygger videre på kommunens særlige fysiske struktur og beskriver samtidig de fremtidige udviklingsperspektiver for Egedals byer, landsbyer og mindre bysamfund.

Du kan læse Planstrategi 2019 her.

Planstrategi 2019 tager udgangspunkt i Byrådets vision for Egedal og omsætter visionen til konkrete mål og retning for Egedals fremtidige udvikling. Med visionen ønsker vi, at alle skal have en god og velfungerende hverdag, hvor vi, med udgangspunkt i fællesskaber, udvikler de styrker og kvaliteter, der allerede kendetegner Egedal.

Læs mere om visionen "Hverdag og fællesskab i bevægelse" her.

Helhedsorienteret bæredygtig udvikling

Planstrategi 2019 sætter rammen om et helhedsorienteret perspektiv på bæredygtig udvikling, hvor tre overordnede temaer viser retningen for den fremtidige udvikling i Egedal. De tre temaer handler om:

  • Fællesskab og fleksibilitet
  • Udvikling og identitet
  • Miljø og ansvarlighed

Sammen om vores udvikling

På fire borgermøder i vinteren 2018-19 inviterede Byrådet til dialog om potentialer og udviklingsperspektiverne i lokalområderne i Egedal. Borgermøderne gav en dialog med Egedals aktive bor­gere og virksomheder om udviklingen. Hermed blev der sikret en tidlig inddragelse og forankring hos de lokale aktører, der senere skal være med til at føre planerne ud i livet og få visionen til at leve og lykkes.

Du kan se en film fra borgermøderne her.

Du kan læse mere om de fire borgermøder her.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12