Planstrategi 2023 er den overordnede strategi for Egedal Kommunes fysiske udvikling. Planstrategien sætter samtidig rammen for den revision af kommuneplanen, som Byrådet skal gennemføre frem mod 2025.

Planstrategien skaber sammenhæng mellem Byrådets ambition om at skabe verdens bedste hverdag for Egedals borgere og den konkrete fysiske planlægning, der skal til for at realisere ambitionen.

Planstrategi 2023 er inddelt i tre temaer:

  • Natur, landskab og aktiv grøn omstilling
    Temaet handler om at skabe en sammenhængende og bæredygtig fysisk planlægning, der balancerer hensynet mellem beskyttelse og anvendelse af naturen og det åbne land.
  • Levende byer og bæredygtige lokalsamfund
    Temaet handler om, hvordan Egedals 17 bysamfund kan fastholdes som forskellige og stærke bysamfund med en varieret sammensætning af boliger og beboere.
  • En attraktiv erhvervskommune med en stærk infrastruktur
    Temaet handler om at sikre gode fysiske rammer og vilkår for etablerede og nye virksomheder i kommunen og sætter fokus på at skabe en sammenhængende infrastruktur, bl.a. i form af vejplanlægning og offentlig trafik.

Forslag til Planstrategi 2023 kan ses her

Fakta

Forslag til Planstrategi 2023 er i offentlig høring i perioden 6. juni - 14. august 2023. Bemærkninger til Planstrategien kan frem til 14. august 2023 sendes til Planafdelingen@egekom.dk eller Egedal Kommune, Dronning Dagmars Vej 200, 3650 Ølstykke. Att. Byplan og Byggesag

Byrådet inviterer til åbent borgermøde den 20. juni 2023 kl. 19.00-21.00 i Byrådssalen på Egedal Rådhus.  Mødet er åbent for alle. Af hensyn til forplejning bedes man melde sig til pr. mail til Planafdelingen@egekom.dk.

IMG 0296

Borgermøde

Se opsummering af bemærkninger fra borgermøde om forslag til Planstrategi 2023 den 20.juni 2023

Foto Af Høringssvar1

Høringssvar i deres fulde længde

For at sikre en tidlige og borgerinddragelse har der været en åben indkaldelse af forslag og ideer til Planstrategi 2023. Se de 52 forslag og ideer vi…

Oversigtskort

Hvidbog over høringssvar

For at sikre en tidlige og borgerinddragelse har der været en åben indkaldelse af forslag og ideer til Planstrategi 2023. Se hvidbog over de 52 forsla…

Foto Fra Fokusgruppe

Opsamling af fokusgruppeinterviews

For at sikre en tidlige og nærværende om borgerdialog er der afhold fire fokusgruppeinterviews om udvalgte temaer. Se opsamling fra fokusgruppeintervi…

Kommuneplan 2021
Nyhed

Indkaldelse af ideer og forslag til Planstrategi 2023

Hvordan skal vi udvikle vores kommune, hvordan skal vi bo og leve i fremtiden, og hvordan skaber vi verdens bedste hverdag for vores borgere og virkso…

Forside4

Forslag til Planstrategi 2023

Byrådet har den 31. maj vedtaget at sende forslaget til Planstrategi 2023 for Egedal Kommune i offentlig høring i perioden 6. juni -14 august 2023.

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12