Planstrategien sætter de overordnede mål og visioner for kommunens fremtidige fysiske udvikling. Planstrategien er forløberen for kommuneplanen, og Byrådet skal i planstrategien beslutte, om der skal laves en fuld revision af kommuneplanen, kun en delvis revision af nogle enkelte temaer eller om gældende kommuneplan skal genvedtages uden ændringer.

Vi har en ambition om at skabe verdens bedste hverdag for vores borgere og erhvervsdrivende i Egedal, og det hænger uløseligt sammen med udviklingen af vores fysiske rammer.

Vi vil fokusere på fællesskab, sammenhængskraft og en bæredygtig udvikling, der understøtter den grønne omstilling. I de kommende år skal der arbejdes med både færdigudvikling af vores nye bydele og med fortætning og omdannelse af vores eksisterende byer, byområder og landsbyer. Samtidig skal vi fastholde en klar fordeling mellem by og land, der sikrer, at vores borgere har nærhed og let adgang fra byområderne ud i det åbne land og de bynære rekreative områder.

Fire overordnede arbejdstemaer

Byrådet har i deres indledende drøftelser sat fokus på fire overordnede arbejdstemaer, der har dannet grundlag for den indledede borgerdialog:

  • En natur i balance – vi benytter og beskytter
  • Aktiv grøn omstilling
  • Sammenhængende byer
  • Stærk erhvervsudvikling
Foto Af Høringssvar1

Høringssvar i deres fulde længde

For at sikre en tidlige og borgerinddragelse har der været en åben indkaldelse af forslag og ideer til Planstrategi 2023. Se de 52 forslag og ideer vi…

Oversigtskort

Hvidbog over høringssvar

For at sikre en tidlige og borgerinddragelse har der været en åben indkaldelse af forslag og ideer til Planstrategi 2023. Se hvidbog over de 52 forsla…

Kommuneplan 2021
Nyhed

Indkaldelse af ideer og forslag til Planstrategi 2023

Hvordan skal vi udvikle vores kommune, hvordan skal vi bo og leve i fremtiden, og hvordan skaber vi verdens bedste hverdag for vores borgere og virkso…

Foto Fra Fokusgruppe

Opsamling af fokusgruppeinterviews

For at sikre en tidlige og nærværende om borgerdialog er der afhold fire fokusgruppeinterviews om udvalgte temaer. Se opsamling fra fokusgruppeintervi…

Kontakt

Byplan

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: planafdelingen@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12 - Kun telefonisk henvendelse