I denne strategi beskrives nogle af de elementer i Egedal kommunes uddannelsesstrategi, som kan indgå i en fælleskommunal indsats. Notatet er baseret på de indholdselementer der er anvist i skabelon for lokale uddannelsesstrategier, som er udsendt fra KKR-sekretariatet. Derudover tilslutter Egedal Kommune sig den overordnede fælles ambition om, at kommunernes uddannelsesstrategier skal danne grundlag for en styrket fælleskommunal indsats i KKR, for at gøre noget ved rekrutteringsudfordringer på velfærdsområderne.

Her kan du læse hele Uddannelsesstrategien.

Del: