Toftehøjfællesskabet Skolegård

Udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden er godkendt

Byrådet i Egedal har godkendt den udviklingsplan, der peger frem mod en ny bydel på Toftehøjskolegrunden.
Med Udviklingsplanen kan vi se frem til omkring 200 boliger med fælleshuse og et stort udendørs fællesareal til både gavn for nye beboere og borgere i Ølstykke. Udviklingsplanen peger også på fordele ved integrere den nye bydel med Byparken.
Udviklingsteamet, der består af ejendomsudvikler og investor Nordic Real Estate Partners (NREP), byggevirksomheden CASA, bofællesskabskonceptet Plushusene, og de to tegnestuer SLA og Årstiderne Arkitekter har arbejdet med udviklingsplanen siden sommerferien 2020 på baggrund af input fra Ølstykkes borgere ved bla. borgermødet i januar.

Udviklingsteamets opgave har været at skabe en fremsynet og realiserbar udviklingsplan, der viser, hvordan de overordnede rammer og visioner for området kan indfries. Udviklingsplanen giver et bud på det fremtidige områdes planløsning og ambitioner for Toftehøjskolegrunden. Samtidig sætter planen retningen for udviklingen af de funktioner og faciliteter, som kan være med til at understøtte kommunens vision ”Egedal - hverdag og fællesskab i bevægelse” og Planstrategi 2019. Planen taler også sammen med Helhedsplanen for Ølstykke Stations By, og ligesom helhedsplanen har udviklingsplanen fokus på fællesskab, grøn omstilling og nærhed til naturen.

Næste skridt:
På baggrund af udviklingsplanen vil udviklingsteamet i løbet af 2021 udarbejde en lokalplan, der arbejder videre med udviklingsplanens visioner for Toftehøjskolegrunden. Borgermøde om lokalplanen vil blive afholdt i sommeren 2021. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, igangsættes salget af ejendommen.

Miljøvurdering
En miljøscreening af udviklingsplanens miljøpåvirkningen peger primært på trafikstøj, men det er noget, der vil kunne forebygges ved støjafskærmning, hastighedsbegrænsninger eller lignende tiltag i efterfølgende planer og projekter.
Administrationen vurderer, at planens miljøpåvirkning ikke vil være væsentlig, og at der ikke skal udarbejdes en miljøvurdering. Afgørelsen findes her.

Historik:
Borgermøde om Toftehøjskolegrunden afholdt 5 januar 2021.  
Se Spørgsmål og svar fra mødet (pdf)

Skråfoto af Toftehøjskolen

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12