Toftehøjfællesskabet Skolegård

Borgermøde om Toftehøjskolegrunden afholdt 5 januar 2021, kl. 19-20:30
Borgermødet blev holdt digitalt, hvor både Egedal Kommune og Udviklingsteamet bestående af NREP, CASA, SLA og Årstiderne Arkitekter holdte oplæg og præsenterede udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden. Der var mulighed for at stille spørgsmål skriftligt i chatten, og dem har vi samlet nedenfor. Mange af spørgsmålene blev besvaret på mødet, men vi har også besvaret dem skriftligt. Egedal Kommune har opdelt spørgsmålene i grupper, så det er lettere at orientere sig i debatemnerne.

Se Spørgsmål og svar fra mødet (pdf)

Udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden skal behandles politisk i marts, og hvis den bliver godkendt, vil lokalplanarbejdet begynde herefter.

Borgerinddragelse 

Udviklingsteamet skal udarbejde en udviklingsplan og en lokalplan. Når lokalplanen er endeligt vedtaget, igangsættes salget af ejendommene. Udviklingsplanen for Toftehøjskolegrunden skal sætte de overordnede rammer for den fremtidige benyttelse af området og danner grundlaget for det videre lokalplanarbejde. Udviklingsplanen udarbejdes med respekt for og i samarbejde med de omkringliggende områder og borgerne. Udviklingsteamets opgave er således, at skabe en fremsynet og realiserbar udviklingsplan, der viser, hvordan de overordnede rammer og vision for området kan indfries. Udviklingsplanen består af fire dele: En strategi, en fysisk plan, en økonomisk plan og en tids- og etapeplan.
Borgerne har mulighed for at påvirke arbejdet med udviklingsplanen og lokalplanen igennem hele processen, og der vil bl.a. blive afholdt borgermøder.

Skråfoto af Toftehøjskolen

Kontakt

By, Kultur og Borgerservice

Dronning Dagmars Vej 200
3650 Ølstykke
E-mail: cbk@egekom.dk
Tlf.: 7259 6000

Mandag 8-14
Tirsdag og onsdag 10-14
Torsdag 10-17.30
Fredag 10-12