Skip to content back to nav
Vanddråbe

Drik ikke vandet i Ledøje By

(Opdateres løbende..) Styrelsen for Patientsikkerhed anbefaler, at vand fra Ledøje Vandværk ikke drikkes. Der er fundet pesticidrester over grænseværdierne i va...

Læs mere om drik ikke vandet i ledøje by
Vandløb

Klimatilpasning af Stenløse By

Stenløse By har i flere år været plaget af oversvømmelser fra Stenløse Å ved ekstremt regnvejr. Find alt om projektet "Klimatilpasning af Stenløse By" her.

Læs mere om klimatilpasning af stenløse by
 
Høringer og borgermøder
 
Husk det blå EU-sygesikringskort

Du skal bruge det blå EU-sygesikringskort, når du rejser til et EU-land, Norge, Island, Schweiz eller Liechtenstein. Udbetaling Danmark udst...

Læs mere
Fotograf Henrik Sørensen

Der er valg til Folketinget minimum hvert fjerde år. Næste valg til Folketinget skal afholdes den 5. juni 2019.

Læs mere
hold rotter fra døren

Gør det svært og uinteressant for rotter at opholde sig omkring dit hus. Få gode råd her og se film om, hvordan du kan holde rotterne væk.

Læs mere
Bjørneklo

Kæmpe-bjørneklo ødelægger det naturlige dyre- og planteliv, og den er giftig at berøre. Derfor skal Kæmpe-bjørneklo udryddes, og det skal du hjælpe med til.

Læs mere
Råger_Ganløse

Fra den 1. maj og frem til den 15. juni 2019 foretager lokale jægere fra Jægerråd Egedal, på vegne af Egedal Kommune, regulering af rågeunger.

Læs mere
Vanddråbe

Egedal Kommunes forbrugerejede vandværker er i fuld gang med at analysere for chlorothalonil-amidsulfonsyre

Læs mere
Valg 2013

Valg af medlemmer til Europa-Parlamentet afholdes hvert femte år i EU. I DK vælges 14 af de i alt 705 medlemmer. Det næste valg holdes søndag den 26. maj 2019.

Læs mere
Elever øver

Egedal Musikskole glæder sig til at byde nye som nuværende elever velkommen til endnu en sæson fuld af musik

Læs mere