Skip to content back to nav
lockout strejke

Strejke og lockout

Hvis den varslede strejke og lockout bliver en realitet kan det betyde, at store velfærdsområder lukker ned i Egedal Kommune under konflikten. Hold dig opdateret her på siden.

Læs mere om strejke og lockout
 
Høringer og borgermøder
 
egedalsorterer_dk

Nu samler vi al information om affald på egedalsorterer.dk. Her finder du fx Mit Affald, vores app Affaldsportal og vejledninger i hvordan du sorterer affald.

Læs mere
Unge på kreativ workshop

Du kan som forening søge om lokaletilskud til aktiviteter tilrettelagt for børn og unge under 25 år.

Læs mere
Sporarbejde

I påsken, forårets helligdage og fra 1. juni til 26. august kører der ikke S-tog mellem Valby og Frederikssund. Forvent længere rejsetid med togbusser.

Læs mere
Hede Enge 29

Tidligere skovbørnehave udbydes til salg. Ejendommen er omfattet af lokalplan 010302. Interesserede bør derfor gøre sig bekendt med vilkårene.

Læs mere
Bygge- og anlægsaffald

Din virksomhed kan ansøge om fritagelse for gebyret for erhvervsaffald, hvis den opfylder særlige vilkår. Fristen for 2018 er den 7. maj 2018.

Læs mere
Foto af rotte ved affaldspose

Har du rotter eller bare en mistanke om, at du har rotter, har du pligt til at anmelde det. Anmeldelse af rotter skal ske digitalt via Rotteweb.

Læs mere
Sø med sne og is

Isen er ikke sikker. Det er som udgangspunkt altid forbudt at færdes på isen, medmindre Egedal Kommune har sat skilte op, der giver tilladelse.

Læs mere
Snerydning manuel.jpg

I vintertiden er du som grundejer forpligtet til rydde sne og sikre glatførebekæmpelse ud for din ejendom.

Læs mere